Hva kan du gjøre?

De viktige tre R’ene: 

  • Reduser energibruk, produksjon og konsumpsjon. Kjøp produkter med minimal innpakning, og da helst komposterbar innpakning.
  • Gjenbruk (Reuse) og omgjør ting til andre formål istedenfor å kaste dem ut og kjøpe nytt.
  • Resirkuler alt. Mange av tingene vi kaster kan brukes som råmaterialer for nye produkter. Kompost er naturens egen måte å resirkulere på.

Legg press på politikere, industri, kjedebutikker og dine lokale butikker. Gjør dem oppmerksomme på at miljøvennlige alternativer finnes og krev at disse blir tilgjengelige.

Organisasjoner

Engasjer deg gjennom lokale grupper eller større organisasjoner for å gjøre en forskjell!

  • World Wildlife Fund (WWF) – Verdens ledende organisasjon for vern av natur og dyreliv. Et globalt nettverk dedikert til å beskytte både naturen og menneskene som bor der.
  • Greenpeace – Jobber for en grønnere og fredeligere verden. Avdekker og konfronterer miljøproblemer og tvinger frem løsninger.
  • Ocean Conservancy – Skaper vitenskapsbaserte løsninger for et sunnere hav, dyreliv og samfunn som er avhengig av det.
  • Mission Blue – En global allianse som består av mer enn 200 grupper og organisasjoner dedikert til å utforske og ta vare på havene, planetens blå hjerte.

Nyheter