Alle eco-NETT produkter blir produsert i henhold til vedtatte industristandarder for biologisk nedbrytbare og komposterbare materialer.

  • Europa        EN13432
  • USA              ASTM D6400
  • Australia     AS4736

Den europeiske EN13432 standarden er den mest anerkjente av dem, og de to andre standardene bygger på denne. EN13432-standarden krever nedbryting av minst 90% av materialet i løpet av maksimum 180 dager ved behandling i et industrielt komposteringsanlegg. Den amerikanske ASTM D6400 har en noe lavere terskel, de krever 60% nedbryting innen samme tidsramme. Den australske AS4736 krever samme nedbrytingsgrad som EN13432 i tillegg til en «mark-test» for å sikre at ingen giftige stoffer som kan påvirke plante- og dyrelivet blir igjen etter nedbryting av materialet.

Våre produkter er, fra råmaterialer til ferdig produkt, sertifisert under den europeiske, amerikanske og, ikke minst, den australske standarden for biologisk nedbrytbarhet og komposterbarhet.

Siden den australske standarden er strengere enn de andre er det forventet at denne etterhvert blir å anse som den internasjonale standarden.